Site-ul nottara.ro foloseste cookies ca să îţi ofere o experienţă mai placută online. Informaţiile din cookies sunt anonime. Prin continuarea navigării ești de acord cu acest lucru. OK! Vreau detalii
 Acasă Repertoriu Program Public Artiști Publicații Tur virtual Despre noi

Politica de confidențialitate

POLITICA PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

            În această Politică de confidențialitate veți găsi toate informațiile relevante care se aplică utilizării datelor personale ale clienților și utilizatorilor noștri, indiferent de canal sau mijloace (online sau personal) date pe care le utilizați pentru a interacționa cu Teatrul Nottara.

            Suntem transparenți în legătură cu ceea ce facem cu datele dvs. personale, astfel încât să înțelegeți implicațiile utilizărilor pe care le dăm sau drepturile pe care le aveți în legătură cu datele personale: 

 • Vă punem la dispoziție permanent toate informațiile în această Politică de confidențialitate pe care le puteți consulta atunci când considerați că este necesar și în plus, 
 • Veți găsi informații despre fiecare prelucrare a datelor personale pe măsură ce veți interacționa cu noi.

            Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de Teatrul Nottara se va realiza întotdeauna în conformitate cu prevederile GDPR, precum și cu reglementările privind protecția datelor cu caracter personal.

 

CINE SUNTEM?

Suntem Teatrul C.I. Nottara,  institutie publică de cultură, aflată în subordinea Primăriei Municipiului Bucuresti, cu sediul în Bucuresti, Bd. Gheorghe Magheru 20, sector 1, având CUI 4266634 reprezentată de Marinela Țepus în calitate de Manager si Gabriel Stănescu în calitate de Contabil-şef.

 

CE SUNT DATELE CU CARACTER PERSONAL?

"Date personale" înseamnă orice informație sau informații care vă pot identifica direct (de exemplu numele dumneavoastră) sau indirect (de exemplu, prin intermediul datelor pseudonime, cum ar fi un număr de identificare unic). Aceasta înseamnă că in categoria datelor personale se regăsesc si următoarele date: adresa de e-mail, domiciliul, telefonul mobil, numele de utilizator, fotografiile de profil, preferințele personale și obiceiurile de cumpărături, conținutul generat de utilizatori, informațiile financiare și informațiile privind situația financiară. Acesta ar putea include și identificatori numerici unici, cum ar fi adresa IP a computerului dumneavoastră sau adresa MAC a dispozitivului dumneavoastră mobil, precum și modulele cookie.

 

CE ÎNSEAMNĂ PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL?

Prelucrarea” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

 

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL

 

Operatorul de date cu caracter personal (denumit în continuare “operatorul”) este Teatrul C.I. Nottara.

 

RESPONSABILUL CU PROTECȚIA DATELOR (DPO)

 

Teatrul C.I. Nottara, în calitate de operator, in conformitate cu dispozitiile art. art. 37(1) lit. a) din Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protecția Datelor) a desemnat un Responsabil cu Protecția Datelor (denumit în continuare “DPO”) în persoana domnului av. Stefan Florin Vasile, acesta având obligația de a verifica respectarea prevederilor GDPR în operațiunile de prelucrare de date efectuate de către operator și de a reprezenta operatorul în relația cu persoanele vizate și cu Autoritatea de supraveghere.

 

Persoanele vizate au posibilitatea de a se adresa în orice moment, în mod direct, DPO cu privire la orice aspecte legate de prezenta  Politică, utilizând datele de contact de mai jos:

Nume DPO: Stefan Florin Vasile

E-mail DPO: dpo@nottara.ro

Tel. DPO: 0723566043

Adresă de corespondență DPO: București, sector 1, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 20.

 

PRINCIPII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR

 

Teatrul C.I. Nottara se obligă să respecte principiile de protecție a datelor cu caracter personal (denumite în continuare „Principiile”) prevăzute de GDPR, pentru a se asigura că toate datele sunt:

 

 • Prelucrate în mod corect, legal și transparent;
 • Colectate în scopuri specificate, explicite și legitime;
 • Adecvate, relevante și limitate în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate;
 • Corecte și actualizate;
 • Păstrate într-o formă care nu permite identificarea persoanelor vizate mai mult timp decât este necesar în raport de scopul prelucrării;
 • Procesate în conformitate cu drepturile persoanei vizate, într-un mod care să asigure o securitate adecvată a prelucrării, astfel încât datele să fie integre, confidențiale și disponibile.

 

TEMEIUL ȘI SCOPURILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

 • În scopul încheierii și executării contractelor - Conform art. 6 alin. 1 lit. b) din GDPR, pot fi prelucrate date personale în scopul încheierii sau executării contractului. Pentru a putea să vă oferim serviciile noastre, este nevoie să prelucrăm date cu caracter personal care vă aparțin.

 

 • În scopul îndeplinirii unor obligații legale - Conform art. 6 alin. 1 lit. c) din GDPR, pot fi prelucrate date personale în scopul îndeplinirii unor obligații legale.

 

 • În scop de marketing - Conform art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR, pot fi prelucrate date personale dacă persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice. 

 

NESWSLETTER

Dacă v-ați abonat la newsletter-ul Teatrului Nottara, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi utilizate cu scopul exclusiv de a vă transmite informatii despre spectacolele si evenimentele teatrului, precum si cu privire la ofertele speciale sau reduceri de preţ ale biletelor de teatru, într-o anumita perioadă.

 

Datele dumneavoastră cu caracter personal urmează a fi șterse de îndată, atunci când solicitați acest lucru.

 

PROCESAREA FORMULARULUI DE CONTACT

 

Teatrul Nottara va folosi informațiile pe care le furnizați în secțiunea corespunzătoare de contact, existentă pe site, respectiv nume si adresa de e-mail, exclusiv cu scopul de a procesa solicitarea dumneavoastră.

 

Prin furnizarea oricăror date cu caracter personal prin intermediul site-ului www.nottara.ro  înțelegeți și sunteți de acord că datele dumneavoastră vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile prezenta Politică a Teatrului C.I. Nottara.

 

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că pentru a putea procesa solicitările dumneavoastră transmise în secțiunea de contact a site-ului, este posibil ca, în anumite circumstanțe, să avem obligația de a divulga datele dumneavoastră partenerilor cu care Teatrul Nottara colaborează și/sau altor terți furnizori de servicii ai Teatrului Nottara.

 

Cu toate acestea, Teatrul Nottara a adoptat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea transferului de date, precum și prelucrarea în conformitate cu cerințele GDPR a datelor dumneavoastră de către entitățile menționate anterior.

 

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transmise către alte entități terțe doar pe baza consimțământului dumneavoastră expres, cu excepția situațiilor în care există o obligație legală pentru Teatrul Nottara de a proceda în acest mod.

 

Teatrul Nottara se obligă să nu prelucreze datele cu caracter personal furnizate în alt scop decât acela pentru care au fost transmise, cu excepția situațiilor în care există consimțământul dumneavoastră expres pentru a le utiliza și în alte scopuri.

 

DIVULGAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL CĂTRE TERȚI 

 

Datele cu caracter personal prelucrate prin intermediul site-ului www.nottara.ro sau personal  vor putea fi divulgate și/sau transferate către terți doar în situația în care există consimțământul dumneavoastră expres pentru a proceda în acest sens, cu excepția situațiilor în care există o obligație legală/contractuală pentru Teatrul Nottara de a proceda în acest mod.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că Teatrul C.I. Nottara este o instituție publică de cultură aflată în subordinea Primăriei Bucuresti, dispozitiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public fiindu-i aplicabile, astfel că, în anumite circumstanțe, la cererea persoanelor/instituțiilor interesate avem obligația de a divulga datele dumneavoastră cu caracter personal, conform legii.

Totodată, este posibil ca, în anumite circumstanțe, Teatrul Nottara să aibă obligația de a divulga datele dumneavoastră partenerilor cu care acesta colaborează și/sau altor terți furnizori de servicii ai Teatrului Nottara.

 

PRELUCRAREA DATELOR DE CĂTRE TERȚI, ALTE SITE-URI ȘI SPONSORI

 

Site-ul www.nottara.ro poate conține, la un moment dat, link-uri de acces către alte site-uri ale căror politici de prelucrare a datelor pot fi diferite de cele ale Teatrului Nottara.

 

Vă rugăm să aveți în vedere și să consultați politicile privind protecția datelor cu caracter personal ale celorlalte site-uri, Teatrul Nottara neasumându-și responsabilitatea cu privire la informațiile trimise sau colectate de aceste terțe părți.

 

PRELUCRARE AUTOMATĂ DE DATE. COOKIE

 

Site-ul www.nottara.ro  folosește identificatori de tip Cookie. În acest sens puteți consulta Politica noastră de Cookie, disponibilă pe site, și vă puteți exercita dreptul de a dezactiva Cookies, astfel cum este mai jos precizat.

 

PERIOADA STOCĂRII DATELOR

 

Teatrul Nottara poate păstra datele prelucrate pentru diferite perioade de timp, apreciate ca fiind rezonabile, în conformitate cu scopurile indicate anterior. Păstrăm datele dumneavoastră numai pentru perioada necesară pentru atingerea scopului pentru care deținem datele, pentru a satisface nevoile dumneavoastră sau pentru a ne îndeplini obligațiile impuse de lege.

 

Pentru a ști cât timp pot fi păstrate datele dumneavoastră, folosim următoarele criterii:

 

 • Atunci când achiziționați bilete, păstrăm datele dumneavoastră personale pe durata relației noastre contractuale;

 

 • În cazul în care participați la o ofertă promoțională, păstrăm datele dumneavoastră personale pe durata ofertei promoționale;

 

 • În cazul în care ne contactați pentru o întrebare, păstrăm datele dumneavoastră personale pe durata necesară procesării întrebărilor dvs., dar nu mai mult de 5 ani de la ultima corespondență trimisă;

 

 • În cazul în care creați un cont, păstrăm datele dumneavoastră personale până când solicitați să le ștergem sau după o perioadă de inactivitate (fără o interacțiune activă cu Teatrul Nottara) definită în conformitate cu reglementările și îndrumările locale. În acest sens, menționăm că datele prelucrate pentru acest scop vor fi șterse la 5 ani după ultima interacțiune cu utilizatorul contului (ca de exemplu, login in contul dumneavoastră);

 

 • În cazul în care v-ați oferit consimțământul pentru marketing, păstrăm datele dumneavoastră personale până când vă dezabonați sau solicitați să le ștergem sau după o perioadă de inactivitate (fără o interacțiune activă cu Teatrul Nottara) definite în conformitate cu reglementările și îndrumările locale. În acest sens, menționăm că datele stocate în bazele noastre de date pentru scopul comunicărilor de marketing direct sunt șterse din evidențele acestor baze de date la 5 ani de la ultima interacțiune cu dumneavoastră;

 

 • În cazul în care modulele cookie sunt stocate pe computer, le păstrăm atâta timp cât este necesar pentru ca acestea să își atingă scopurile (de exemplu, pe durata unei sesiuni pentru cookie-urile pentru ID-uri de sesiune) și pentru o perioadă definită în conformitate cu reglementările și îndrumările locale.

 

 

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

 

În conformitate cu GDPR, aveți o serie de drepturi cu privire la datele personale pe care Teatrul Nottara le prelucrează:

 

 • Dreptul de acces la datele prelucrate - Aveți dreptul de a accesa datele personale pe care le deținem. Solicitarile vadit neintemeiate, excesive sau repetate pot sa nu primeasca un raspuns.

 

 • Dreptul la rectificarea datelor - Aveți dreptul sa cereți ca Datele dumneavoastra sa fie rectificate daca sunt inexacte sau invechite și/sau sa le completați dacă acestea sunt incomplete.

 

 • Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) - în unele cazuri, aveți dreptul de a obține ștergerea sau distrugerea Datelor dumneavoastră. Acesta nu este un drept absolut, deoarece uneori s-ar putea să fim forțați să păstrăm Datele dumneavoastră din motive legale.

 

 • Dreptul la restricționarea prelucrării - Aveți dreptul să solicitați restricționarea procesării Datelor dumneavoastră. Acest lucru înseamnă că prelucrarea Datelor dumneavoastră este limitată, astfel încât să putem păstra Datele, dar să nu le utilizăm sau să le procesăm. Acest drept se aplică în circumstanțe specifice prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor, și anume:

- exactitatea Datelor este contestată de persoana vizată (adică de dumneavoastră), pentru o perioadă care permite operatorului (adică Teatrul Nottara) să verifice corectitudinea Datelor;

- prelucrarea este ilegală și persoana vizată (adică dumneavoastră) se opune ștergerii Datelor și solicită restricția de utilizare a acestora;

- operatorul (de exemplu, Teatrul Nottara) nu mai are nevoie de Date pentru prelucrare, dar acestea sunt solicitate de persoana vizată (adică de dumneavoastră) pentru stabilirea, exercitarea sau apărea unor pretenții legale;

- persoana vizată (adică dumneavoastră) a ridicat obiecții procesării bazată pe motive legitime din partea operatorului (în acest caz Teatrul Nottara) în temeiul verificării dacă motivele legitime ale operatorului (Teatrul Nottara) depăsesc pe cele ale persoanei vizate (adică dumneavoastră).

 

 • Dreptul la portabilitatea datelor - Aveți dreptul să solicitați mutarea, copierea sau transferarea datelor personale din baza noastră de date într-o alta. Acest lucru se aplică numai datelor pe care le-ați furnizat, atunci când procesarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau pe baza unui contract.

 

 • Dreptul de opoziție - Vă puteţi opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră atunci când o astfel de prelucrare se bazează pe un interes legitim. 

 

 • Dreptul de a retrage consimțământul în orice moment - Vă puteţi retrage consimțământul în ceea ce priveşte prelucrarea datelor dumneavoastră atunci când o astfel de procesare se bazează pe consimțământ. Retragerea consimţământului nu afectează legalitatea prelucrării pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. 

 

 • Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă - Aveți dreptul să depuneţi o plângere în fața autorităţii de protecție a datelor din țara dumneavoastră de reședință sau de domiciliu pentru a contesta practicile de protecție a datelor oferite de Teatrul C.I. Nottara.

 

 • Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră în scopuri de marketing direct - Vă puteţi dezabona sau renunța la comunicarea noastră de marketing direct în orice moment. Este mai ușor să faceți acest lucru dând clic pe linkul "dezabonare" în orice e-mail sau comunicare pe care vi le trimitem.

 

 • Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră de către noi atunci când desfășurăm acțiuni în interes public sau în interesele legitime proprii sau ale unui terț - Vă puteţi opune în orice moment prelucării datelor dumneavoastră atunci când o astfel de prelucrare se bazează pe un interes legitim.

 

 • Dreptul de a dezactiva Cookies - aveți dreptul să dezactivați modulele cookie. Setările din browser-ele de Internet sunt de obicei programate în mod implicit pentru a accepta modulele cookie, dar puteți să le reglaţi ușor modificând setările browserului. Multe module cookie sunt utilizate pentru a spori gradul de utilizare sau funcționalitate a site-urilor web / aplicațiilor; prin urmare, dezactivarea modulelor cookie vă poate împiedica să utilizaţi anumite părţi ale site-urilor noastre. Dacă doriţi să restricționați sau să blocați toate cookie-urile stabilite de site-urile web (care vă pot împiedica să utilizaţi anumite părţi ale site-ului) sau orice alte site-uri / aplicații, puteți face acest lucru prin setările browserului. Funcția Ajutor din browserul dumneavoastră vă va spune cum. Pentru mai multe informații, consultați următorul link: http://www.aboutcookies.org/;

 

Vă puteți exercita oricare dintre aceste drepturi în ceea ce privește datele personale pe care Teatrul Nottara le prelucrează prin adresarea unei simple cereri către DPO-ul Teatrului C.I. Nottara. Într-o astfel de situație este foarte posibil să solicităm o dovadă a identității dumneavoastră.

 

SOLICITĂRI JURIDICE 

 

Accesăm, păstrăm și oferim informațiile dumneavoastră autorităților de reglementare, factorilor de aplicare a legii sau altor entități:

 

 • Ca răspuns la o solicitare de natură juridică, atunci când considerăm, cu bună-credință, că legea ne impune acest lucru. De asemenea, este posibil să răspundem la solicitări de natură juridică atunci când considerăm, cu bună-credință, că răspunsul impus de legile din jurisdicția respectivă afectează utilizatorii din acea jurisdicție și este conform cu standardele recunoscute la nivel internațional.

 

 • Atunci când considerăm, cu bună credință, că este necesar pentru: a detecta, a preveni și a răspunde la acte de fraudă, utilizarea neautorizată a oricărui material care ne aparține, încălcări ale condițiilor sau politicilor noastre sau alte activități dăunătoare sau ilegale, pentru a ne proteja pe noi (inclusiv drepturile, bunurile sau materialele noastre), pe dumneavoastră și pe alții, inclusiv în cadrul investigațiilor sau al anchetelor autorităților de reglementare sau pentru a preveni decesul sau vătămarea corporală iminentă. De exemplu, dacă este relevant, furnizăm informații către și primim informații de la terți parteneri despre fiabilitatea contului dumneavoastră, pentru a preveni frauda, abuzul și alte activități dăunătoare în cadrul și în afara materialelor noastre.

 

Informațiile pe care le primim despre dumneavoastră pot fi accesate și stocate o perioadă mai lungă de timp atunci când fac obiectul unei solicitări de natură juridică sau unei obligații legale, al unei anchete guvernamentale, sau al unor investigații privind posibile încălcări ale condițiilor sau politicilor noastre, sau în alte cazuri pentru a preveni prejudiciile. 

 

RELAȚIILE CU ALȚI OPERATORI

 

În funcție de context, s-ar putea să ne găsim în situația necesității absolute de a oferi informații la un nivel mai înalt, atât global, cât și intern sau extern, partenerilor noștri și celor cu care facem transfer de date cu respectarea Regulamentului mai sus amintit, în virtutea asigurării oferirii unor servicii cât mai profesionale cu putință. Informațiile controlate de Teatrul Nottara ar putea fi transferate, transmise sau stocate și prelucrate în UE sau în alte țări decât țara în care locuiți, în scopurile descrise în această politică. Aceste transferuri de date sunt necesare pentru a putea furniza servicii la cel mai înalt nivel, precum și a continua să vă furnizăm materialele noastre la cel mai bun nivel profesional. Utilizăm clauze contractuale standard aprobate de Comisia Europeană și ne bazăm pe deciziile privind caracterul adecvat emise de Comisia Europeană cu privire la anumite țări, după caz, în ceea ce privește transferurile de date din SEE către Statele Unite și către alte țări.

 

SECURITATEA PRELUCRĂRII

 

Teatrul Nottara a adoptat măsuri tehnice și organizatorice de prelucrare a datelor, actualizate în conformitate cu cerințele GDPR, cu scopul de a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva oricăror acțiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzătoare sau divulgare, modificare neautorizată, distrugere sau pierdere accidentală. Toți angajații și colaboratorii Teatrului Nottara, precum și orice terțe părți care acționează în numele și pe seama Teatrului Nottara sunt obligați să respecte confidențialitatea informațiilor dumneavoastră și cerințele GDPR, în conformitate cu prevederile prezentei Politici.

 

EXONERARE DE RĂSPUNDERE

 

Site-ul Teatrului Nottara poate conține legături către alte site-uri și/sau alte pagini web care nu sunt proprietatea sa. Teatrul Nottara nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la conținutul acestor site-uri și, prin urmare, nu va putea fi ținută răspunzătoare pentru conținutul, publicitatea, bunurile, serviciile, software-ul, informațiile sau alte materiale disponibile pe sau prin intermediul acestor site-uri. Teatrul Nottara nu va fi responsabilă de pierderea datelor cu caracter personal, de orice efecte negative asupra datelor personale ale vizitatorilor sau de alte daune morale și/ sau patrimoniale cauzate de accesul la respectivele site-uri.

 

ACTUALIZAREA POLITICII DE PROTECȚIE ȘI PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Este posibil să modificăm informațiile cuprinse în prezenta Politică de confidențialitate atunci când vom aprecia că va fi necesar. În acest caz, vă vom comunica în diferite moduri prin intermediul platformei (de exemplu, printr-un anunț tip banner, printr-o fereastră pop-up sau printr-o notificare push) sau vă vom transmite la adresa de e-mail atunci când modificarea în cauză este importantă pentru confidențialitatea dvs., astfel încât să puteți verifica modificările, să le evaluați și, dacă este cazul, să vă opuneți sau să anulați orice serviciu sau funcționalitate. În orice caz, vă sugerăm să verificați periodic prezenta Politică de confidențialitate pentru cazul în care există modificări minore sau dacă introducem o îmbunătățire interactivă, profitând de faptul că veți găsi întotdeauna prezenta Politică ca punct de informare permanent pe Web-ul nostru.

 

CONTACT

 

Dacă aveți întrebări sau preocupări cu privire la modul în care tratăm şi folosim datele dumneavoastră cu caracter personal sau doriţi să vă exercitați oricare dintre drepturile dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați accesând datele de contact ale DPO-ului nostru.